Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

Virtuálna registračná pokladnica.

.

Novelou zákona č. 289/2008 Z.z., sa rozšíril rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie, elektronickou registračnou pokladnicou a v prípade, ak množstvo vystavených dokladov je menej ako 1000, tak povinnosť evidencie VIRTUÁLNOU REGISTRAČNOU POKLADNICOU.
_________
 • VIRTUÁLNA registračna pokladnica bude zriadená na webe Finančného riaditeľstva SR.
 • Prihlasovacie údaje dostanete na prislušnom daňovom úrade pri registrácii.
 • Doklady evidované registračnou pokladnicou musíte vytlačiť na tlačiarni, ktorá ich umožní vytlačiť, tak aby boli v súlade so zákonom.
Najneskôr k 1.4.2015, budú mať za povinnosť evidovať doklady elektronickou registračnou pokladnicou, alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, podnikatelia poskytujúci služby  uvedené v tomto zozname :
 
Príloha č. 1 – služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici
45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Súkromné bezpečnostné služby
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska prax
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Vi

- See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1715/category/dane/article/registracna-pokladnica-2015.xhtml#sthash.XXTCvgn8.dpuf
Príloha č. 1 – služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici
45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Súkromné bezpečnostné služby
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska prax
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Vi

- See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1715/category/dane/article/registracna-pokladnica-2015.xhtml#sthash.XXTCvgn8.dpuf
 
45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Súkromné bezpečnostné služby
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska prax
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Vi

- See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1715/category/dane/article/registracna-pokladnica-2015.xhtml#sthash.XXTCvgn8.dpuf
Príloha č. 1 – služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici
45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Súkromné bezpečnostné služby
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska prax
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Vi

- See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1715/category/dane/article/registracna-pokladnica-2015.xhtml#sthash.XXTCvgn8.dpuf
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel,

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva,

49.32 Taxislužba,

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie,

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie,

55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány,

55.90 Ostatné ubytovanie,

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania,

65.11 Životné poistenie,

65.12 Neživotné poistenie,

69.10 Právne činnosti,

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo,

70.10 Vedenie firiem,

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou,

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,

71.11 Architektonické činnosti,

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,

71.20 Technické testovanie a analýzy,

73.11 Reklamné agentúry,

73.12 Predaj vysielacieho času,

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky,

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti,

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti,

75.00 Veterinárne činnosti,

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania,

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú,

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov,

79.11 Činnosti cestovných agentúr,

79.12 Činnosti cestovných kancelárií,

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,

80.10 Súkromné bezpečnostné služby,

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov,

80.30 Pátracie služby,

86.10 Činnosti nemocníc,

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe,

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe,

86.23 Zubná lekárska prax,

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť,

93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk,

93.12 Činnosti športových klubov,

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení,

95.12 Oprava komunikačných zariadení,

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky,

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu,

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru,

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení,

 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov,

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,

96.03 Pohrebné a súvisiace služby a

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
(zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Súkromné bezpečnostné služby
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska prax
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
(zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing
(zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Vi

- See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1715/category/dane/article/registracna-pokladnica-2015.xhtml#sthash.XXTCvgn8.dpuf
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár
   Oznamy
  NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.

  Neaktívne " NEŽIVÉ" spoločnosti (ak sú v likvidácii od 1.10.2016, alebo nezmenili základné imanie z Sk na €) by mali byť do 31.3.2021 vymazané z obchodného registra, zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


  AUDITAUDIT

  Menia sa podmienky povinnosti auditu. Výška OBRATU sa mení zo 4.mil na 8.000.000,- €. Počet ZAMESTNANCOV sa zvyšuje z 30 na 50. Hodnota MAJETKU sa zvyšuje z 2 mil. na 4.000.000 ,- €.


  PODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKAPODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKA

  MIKRODAŇOVNÍK je osoba, ktorá má ročné obraty do 49.790,-€, nepožičala firme peniaze, nevyplatila si dividendu, nevyplatila si odmenu konateľa, zdaňovacie obdobie nesmie byť kratšie ako 12 mes.,nie je v likvidácii,konkurze,nemá splátkový kalendár....


  MIKRODAŇOVNÍKMIKRODAŇOVNÍK

  V roku 2020 bolo možné pri obrate do 100.000,- € použiť sadzbu pre daň z príjmu 15%. V roku 2021 bude hodnota obratu ZNÍŽENÁ na 49.790,-€ a daňovník bude mať názov MIKRODAŇOVNÍK. Podmienky okrem obratu sú tak PRÍSNE, že je málo reálne ich splniť!


  MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.

  Oproti r. 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov docieli v roku 2021 to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok ZVÝŠI o 43,- €.. Koeficienty : 1.s.=3,580, 2.s.=4,247, 3.s=4,914, 4.s=5,580, 5.s=6,247, 6.s=6,914


  MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKYMINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

  V roku 2021 je minimálna mzda pre1. stupeň náročnosti práce v sume 623,-€ a hodinová 3,580 € čo predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy (1.019,- €) z roku 2019.


  DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%

  Od 1.1.2020 platí rovnako pre PO i FO znížená sdzba dane z príjmov na 15 % ak obrat daňovníka NEPREKROČÍ hodnotu 100.000,- €. Ak prekročí danú hodnotu, tak sa NEPOUŽIJE na alikvotu 15 %-ná sdzba, ale celá hodnota sa zdaňuje ako doteraz.


  ODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidláODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidlá

  Od 1.1.2020, vznikla nová odpisová skupina "0",v ktorej sa odpisuje po dobu 2 - rokov. Odpisovať podľa tejto skupiny sa budú batériové elektronické vozidlá i plug-in hybridné elektrické vozidlá.


  PREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i POPREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i PO

  Od 1.1.2020 sa mení hranica pre platenie preddavkov dane z príjmov, z hodnoty 2.500,- € na 5.000,- €, t.z. ak daň za obdobie roka 2019 NEPREKROČÍ hodnotu =5.000,- €, preddavky na daň daňovník NEPLATÍ.


  UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020

  Ak v roku 2020 vznikne firme daňová strata, bude ju možné umoriť v nasledujúcich 5-tich rokoch a to i NEROVNOMERNE


  ŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKAŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKA

  Životné minimum pre výpočet = 210,20 € (od 1.1.2020 je odpočitateľná položka 21-násobok život.minima) . Mesačne odpočitateľná položka = 367,85 € Ročne odpočitateľná položka = 4.414,20 €


  MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020

  Minimálne mzdy podla skupín náročnosti: 1.sk = 580,-€, 2.sk.=696,-€, 3.sk.=819,-€, 4.sk.=928,-€, 5.sk.=1044,-€, 6.sk=1166,-€ (Kliknite na nadpis) §120, zák.č.311/2001 Z.z.(Zákonník práce) zobraziť viac...


  Konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnostiKonečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti

  Do 31.12. 2019 majú povinnosť obchodné spoločnosti určiť postavenie konečného užívateľa výhod, V prípade potreby tejto služby kliknite na nadpis tohoto oznamu..  zobraziť viac...


  eKasa,eKasa,

  Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. Pre viac informácií kliknite na nadpis tohoto oznamu.  zobraziť viac...


  ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanieZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie

  Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)

   Udalosti